Покана за провеждане на допълнителни консултации за определяне на състава Подвижна избирателна кутия /ПСИК/  – Ивайловград за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

повече информация