ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019Г.

От 10.06.2019 г (понеделник) до 14.06.2019 г. (петък) включително, в стая 205 , 2 етаж на Общинска Администрация – Ивайловград, ще бъдат изплащани възнагражденията на секционните избирателни комисии за провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, проведени на  26 май 2019 г.

повече информация

Заповед №249/17.05.2019 г. относно гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението

Заповед №249/17.05.2019 г. относно гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението

повече информация

Транспортни схеми за извозване на членовете на секционните избирателни комисии и за разнасяне на изборни материали в Община Ивайловград във връзка с провеждане на Избори за Европейски парламент

Транспортна схема за извозване на членовете на секционните избирателни комисии във връзка с провеждане на избори за Европейски парламент 2019 на 26.05.2019 г. Транспортна схема за разнасяне на изборни материали в Община Ивайловград във връзка с провеждане на Избори за Европейски парламент за 2019 г. на 25.05.2019 г.

повече информация

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

До 24.05.2019 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да  подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК – Приложение № 13-ЕП.  Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува. Кметът на общината разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано […]

повече информация

ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Утре /събота/ от 13:00 ч. ще се проведе обучение на Секционни избирателни комисии в малката зала на Народно читалище „Пробуда 1914“ от Районна избирателна комисия – Хасково.

повече информация

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 18.05.2019 г. включително/. Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК:  /Приложение […]

повече информация

Покана за провеждане на допълнителни консултации за определяне на състава Подвижна избирателна кутия /ПСИК/  – Ивайловград за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

ДО ПП „ГЕРБ” КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” ПП „ДПС” КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” ПП „ВОЛЯ” КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО-БНД, ЗНС, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”   ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА    П О К А Н А за провеждане на допълнителни консултации за определяне на състава Подвижна избирателна кутия /ПСИК/  – Ивайловград за произвеждане на избори […]

повече информация