Пътищата на територията на община Ивайловград са проходими при зимни условия. Снегопочистващите машини продължават да почистват общинската пътна мрежа и улиците в града и селата.

Пътищата от републиканската пътна мрежа в посока Хасково и Кърджали са проходими при зимни условия.

Учебните занятия не са възпрепятствани. Няма села без ток и вода.