Уважаеми съграждани,
във връзка с крайния срок (17.09.2022 г.) за подаване на:
– заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
– заявление за гласуване по настоящ адрес;
– заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели,
Ви информираме, че горепосочените заявления ще могат да бъдат подавани и в съботния ден (17.09) в ГРАО – Община Ивайловград до 17:30 ч.