Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.