ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД  

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД   Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. С тази политика се […]

повече информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защита на личните данни Информация относно Администратора на лични данни: Наименование: Община Ивайловград; Седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград,  ул. „България“ №49; Телефон: 03661/60 90; Уеб сайт: www.ivaylovgrad.bg; Имейл адрес: oba_ivaylovgrad@abv.bg. По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Община Ивайловград чрез […]

повече информация