Уважаеми съграждани,

Нарушена е пътната инфраструктура и в града и по общинската пътна мрежа. В града са се образували пропадания по уличната мрежа.
Поради пропадане на пътната настилка временно са затворени отделни участъци от улица „Иван Вазов”.