Уважаеми данъкоплатци,

Започна плащането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2020 г. Предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2020 г., ползват 5% отстъпка.

Задълженията си може да заплатите:

  • В брой на касата на община Ивайловград – ул. „България“ №49, стая №105 с работно време 08:00 ч. – 17:30 ч.;
  • На касите на „ИзиПей“ в цялата страна;
  • На касите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД в цялата страна;
  • По банкова сметка на община Ивайловград : С/КА BG15UBBS80028413873205 BIC КОД UBBS BGSF

по съответния код вид плащане:

442100 – Данък сгради и лихви

442400 – Такса битови отпадъци и лихви

442300 – Данък МПС и лихви

Информация за размера на задълженията си, може да получите на телефон 03661/6078