В Ивайловград от днес започна плащането на задълженията за „Данък върху превозните средства“ за 2019 г.

Съгласно закона за местни данъци и такси, сроковете за плащане на задълженията за местни данъци за 2019 г. са както следва:

 

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Срок за плащане – на две равни вноски:

Първа вноска – до 30.06.2019 г.

Втора вноска до 31.10.2019 г.

При заплащане на цялото задължение в срок до 30 април се ползва 5% отстъпка.

 

Данъка се заплаща  в сградата на Община Ивайловград, ет. 1, стая 105 – Отдел „Местни данъци и такси“, в Easy Pay, Български пощи и по банков път по сметката на Община Ивайловград – BG15UBBS80028413873205

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 442300