Уважаеми съграждани,
От днес, 20 януари, започва плащането на данък върху превозните средства за 2023 г.
Сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци са и данък върху превозните средства:
•първа вноска – 30.06.2023 г.
•втора вноска – 31.10.2023 г.
На предплатилите в срок до 30.04.2023 г. се прави отстъпка от 5 на сто.
Приемането на декларациите за облагане с патентен данък е до 31 януари на годината.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие – до 31 януари;
2. за второто тримесечие – до 30 април;
3. за третото тримесечие – до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.
На предплатилите в срок до 31.01.2023 г. се прави отстъпка от 5 на сто.
Задълженията си може да заплатите:
В брой на касата на община Ивайловград – ул. „България“ №49, стая №105 с работно време 08:00 ч. – 17:00 ч.;
На касите на „ИзиПей“ в цялата страна;
На касите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД в цялата страна;
По банкова сметка на община Ивайловград : С/КА BG15UBBS80028413873205 BIC КОД UBBS BGSF
по съответния код вид плащане:
441400 – Патентен данък и лихви
442100 – Данък сгради и лихви
442400 – Такса битови отпадъци и лихви
442300 – Данък МПС и лихви
Информация за размера на задълженията си, може да получите на телефон 03661/6078 и 03661/4531.
За плащането на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, ще бъдете уведомени допълнително!