Много от сега съществуващата дървесна растителност в град Ивайловград е достигнала своя жизнен максимум, като по – голямата част от нея са изсъхнали и болни дървета. Прекалено разширените им корени създават потенциална опасност от разрушаване на тротоарите, а короните им се вплитат в електрическите кабели на „ЕР-ЮГ“, които поеха ангажимента да наемат фирма подизпълнител, която да извърши подкастрянето на дървета, които представляват опасност.

Десетки са сигналите от гражданите, съобщаващи за именно тези опасни дървета, което доведе до тяхното подкастряне.

Следващият етап на плана за подмяна на растителните видове е създаването на нови цветни места в Ивайловград.

Засаждането им вече е факт и се изпълнява от Общинско предприятие „Спектър“, а за целта бяха закупени голям брой растения от вида на лигуструма, фотинията, бордюрни рози, декоративни дървета и още много други, които вече се засяват в парковете и местата за отдих в Ивайловград.