ПОГРИЖИ СЕ ЗА КУЧЕТО СИ, НЕ ГО ОСТАВЯЙ АНОНИМНО!

Уважаеми съграждани,
започна кампанията „Регистрирай кучето си!”.

Лесно е!

Това, което трябва да направите е да попълните декларация по образец в отделите по „Месни данъци и такси” на Районната Администрация и да заплатите такса „куче”. Необходимо е да представите копие от ветеринарно – медицинския паспорт. Нужно е копие на документ, удостоверяващ целта за използване на кучето, издаден от специализираните инстанции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и др.), ако се използва за такива цели.
От такса се освобождават собствениците на кучета на инвалиди; служебни кучета в организациите за бюджетна издръжка; кастрирани кучета; кучета, използвани от Български червен кръст; кучета, придружаващи или охраняващи селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
Всеки регистирал кучето си ще участва в томбола с награди, организирана от Община Ивайловград.

НА ВСЕКИ ОСТАВИЛ КУЧЕТА СИ АНОНИМНО ЩЕ МУ БЪДЕ НАЛОЖЕНА ГЛОБА, съгласно Общинската наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета.