Във вторник, започна изграждането на нов водопровод, в най-голямото село от община Ивайловград – село Свирачи.

„Не помня такава инвестиция да е правена в селото, откакто аз съм кмет. Водопроводът е строен през 1975 г. – силно остарял и амортизиран, с непрекъснати аварии, отварят се големи дупки, които затрудняват движението по главната улица” – сподели кметът на с. Свирачи, г-жа Тянка Пехливанова.
Това е и най-дългата улица. Водопроводът започва от началото на с. Свирачи и преминава по цялата дължина на главната улица, до края й. Общата дължина на водопровода, ведно със сградните отклонения е 1 365 л. м.

Припомням, че за ремонтите на главните водопроводи през 2018/2019 г., Община Ивайловград инвестира общо 1 778 777.84 лв. като средствата бяха вложени в полагането на близо 4 447 м. нови водопроводи, разпределени, както следва:

– ул. „Орфей” – 286 912.00 лв. за 370 л.м;
– ул. „Възрожденска” – 184 398.00 лв. за 505 л.м.
– ул. „Иван Вазов” – 334 930.00 лв. за 325 л.м.
– ул. „Г.С.Раковски” – 292 596.00 лв. за 480 л.м.
– ул. „Христо Ботев” – 235 858.00 лв. за 947 л.м.
– ул. „Съединение” кв. Лъджа – 136 800.00 лв. за 455 л.м.
– ул. „Армира” с. Свирачи – 306 983.84 лв. за 1365 л.м.

„Знам, че тези първи седем проектирани водопровода са само началото и че има още много, много други да се правят… Но знам също така, че и единствен начин това да се случи е да се работи много, защото нищо не става даром или само на думи.
Затова, в момента обявяваме нова процедура за проектиране на следващите водопроводи по улиците: Възрожденска, Любимец, Пейо Яворов, Яни Попов, Армира, Шести септември, Любен Каравелов. За улица Манастирска, в кв. Дружба също, защото макар и включена за финансиране по вече одобрен проект не можем да си позволим да полагаме нова настилка, без да сме сменили водопровода преди това, а за улица Славянска, също в кв. Лъджа – предвиждаме да бъде проектирана и изградена й канализация, все пак сме 21 век.Повредените главни водопроводи в града и в селата продължават да бъдат голямата ни болка. Повече от 50 години не е имало такава грижа за населението, както от местната, така и от държавната власт.Разчитаме стабилността в държавата да се запази, за да могат и още проблеми да намерят своето решение. “ – съобщи Кметът на Община Ивайловград, г-жа Диана Овчарова.