В началото на 2019 година бе започната почвоподготовка за залесяване и отглеждане на тополови култури в землището на село Мандрица, в следствие на проведен на 30.10.2018 г. открит конкурс, от който бе сключен договор с фирма „ОКАЙ-2005“ ЕООД за изпълнение на дейностите по залесяването с тополови насаждения.

След успешното изпълнение на изкоренените стари тополови пънове, същите бяха изнесени извън площта и бе извършено риголване на почвата. Към момента Общинско предприятие „Общинско горско“ вече започна залесяването на близо 69 декара тополови култури в землището на село Мандрица, в което  предстоят да бъдат засадени 2180 броя фиданки от същия вид.