Започна полагането на асфалт на улиците, включени в поименния капиталов списък на Община Ивайловград.
В град Ивайловград начало на рехабилитациите на улиците бе дадено с асфалтирането на улица „Рила“.
Предстоящите улици в град Ивайловград, на които предстои да се извършат ремонтни дейности са „Витоша“, „Елин Пелин“, „Ангел Кънчев“, „Васил Левски“, „Охрид“ , „Опълченска“, „Странджа“, „Бор“, „Родопи“, „6-ти септември“.
Предвидено е асфалтиране на избрани улици в селата Меден Бук, Долно Луково, Глумово, Ламбух, Плевун, Железино, Гугутка.
В селата Кобилино, Славеево и Черни рид ремонтните дейности вече са приключили.
В социален аспект асфалтирането на уличната мрежа ще доведе до по-добра мобилност на хората и до улесняване на транспортните връзки между обхванатите в населени места улици