Изплащането на възнагражденията на всички членове на секционни избирателни комисии започва от 20 април.

Средствата ще се изплащат в сградата на Общинска администрация – Ивайловград – стая №205, в часовете от 08:00 – 17:30 ч.

Членовете на секции трябва да спазват дистанция и да носят предпазни маски.