Изплащането на възнагражденията на всички членове на секционни избирателни комисии, започва от 23 юли.

Средствата ще се изплащат в Общинска администрация – Ивайловград – стая №205, след 13:30 ч., срещу предоставен документ за самоличност.