Заповед Nº296 / 05.09.2022 г. относно определяне на секция за гласуване за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението