Заповед №69/13.02.2020 г. относно прекратяване на процедура за възлагане изпълнението на услугата „Попълване и отглеждане на тополови култури“