Заповед №545 от 03.11.2021 г. относно определяне на секция за гласуване на избиратели с увреждания