Заповед №531 от 04.12.2017г. На основание чл.44, ал2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за организацията и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Ивайловград и във връзка със започването на дейност по проект „Прилагане на мерки за енергийната ефективност в обществената инфраструктура – сградата на община Ивайловград, град Ивайловград“