Заповед №508 Относно маршрута, по който да се придвижват всички собственици на домашни животни или пастири, извеждащи животни на паша в кв. Лъджа.