Заповед №426/03.10.2018 относно прекратяване на договор №653/10.07.2017 г. за наем на земеделска земя за имоти в землището на гр. Ивайловград