Заповед №424 от 02.10.2018 г. във връзка с въвеждане на временна организация на движението за моторни превозни средства, състоящата се в забрана за движение на ул. „Иван Вазов“ в отсечките на ул. „Иван Вазов“ с ул. „България“, ул. „Гео Милев“ с ул. „България“, ул. „Гео Милев“ с ул. „Л. Каравелов“, ул. „Хр. Ботев“ с ул. „България“, ул. „Хр.Ботев“ с ул. „Л.Каравелов“.