Заповед №418 / 23.08.2021 г. относно определяне на спечелил конкурс за земеделска земя в землището на с. Железино

ПРОТОКОЛ