Заповед №409 от 18.09.2018 г. във връзка с въвеждане временна организация на движението за МПС , състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „България” в отсечката от ул. „Ал. Стамболийски” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, във връзка с извършване на строително-монтажни работи по подреждане на паважна настилка.