На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове  на 29 октомври 2023 г., във връзка с чл. 8, ал.2 и ал. 4, чл.9, ал.7 от Изборния Кодекс и Указ №146 от 31.07.2023г на Президента на Република България

  1. ОБРАЗУВАМ 26 ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ в Община Ивайловград за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове  насрочени за 29 Октомври 2023г.

УТВЪРЖДАВАМ  избирателните секции на територията на община Ивайловград, обл. Хасково, в съответствие с единната номерация и адресите на избирателните секции, съгласно Решение на ЦИК № 1969МИ от 08.08.2023 г. както следва:

 

 

Номер на избирателната секция

Адрес на избирателната секция

261100001 – гр. Ивайловград

Ул. „Орфей” № 1Читалище

261100002 – гр. Ивайловград

Ул. „България” № 46

261100003 – гр. Ивайловград

Ул. „Шести  септември” № 1

261100004 – гр. Ивайловград

Ул. „Шести  септември” № 1

261100005 – гр. Ивайловград

Ул. „Съединение” № 22 – Младежки дом

261100006 – с. Свирачи, с. Орешино

с.Свирачи,ул. „Армира” № 13 – Читалище

261100007 – с. Драбишна

Ул. „Пета” № 2 – Младежки дом

261100008 –  с. Славеево

Ул. „Първа” № 5 – Училище

261100009 –  с. Покрован

Ул. „Първа” № 28 Кметство

261100010 –с. Камилски дол, с. Хухла и с. Ламбух

с. Камилски дор, ул.”Четвърта” № 2 

261100011 –  с. Черни рид, с. Горноселци,

с. Долноселци

с. Черни рид, ул. „Първа” № 15 – Младежки дом

261100012с. Попско, с. Бубино, с. Пашкул, с. Черничино

с. Попско, ул. „Христо Смирненски”, № 8 – Кметство

261100013 –  с. Белополци

с. Белополци, ул. „Първа”, № 1 – Здравен дом

261100014 –  с. Мандрица, с. Одринци, с. Сив кладенец

с. Мандрица, ул.”Васил Коларов”, № 7 – Кметство

261100015 –  с. Горно Луково, с. Долно луково,

с. Меден бук

с. Долно луково, ул.”Втора”, № 1 – Здравна служба

261100016 –  с. Белополяне

с. Белополяне, ул. „Десета”, № 1 – Читалище

261100017 –  с. Плевун, с. Костилково

с. Плевун, ул. „Люлин”, № 2 – Кметство

261100018 –  с. Кондово, с. Железари

с. Кондово, ул. „Първа”, № 2 – Младежки дом

261100019 –  с. Кобилино

Ул. „Първа”, № 46 – Читалище

261100020 –  с. Железино, с.Нова ливада,               с. Ленско

с. Железино,  ул. „Пробуда”, № 1 Училище

261100021 –  с. Планинец , с. Глумово, с. Чучулига, с. Карловско,  с. Соколенци, с. Брусино, с. Сборино

с. Планинец , ул. „Първа”, № 6Кметство

261100022 –  с. Гугутка, с. Казак, с. Ботурче, с. Вис, с. Ветрушка, с. Бели дол

с. Гугутка,  ул. „Д. Терпешев”, № 2 – Младежки  дом

261100023с. Конници,

с. Конници, 29Кметство

261100024с. Пъстроок

с. Пъстроок ,ул. „Първа” № 13

261100025с. Розино

с. Розино, ул. „Първа” 37 –Младежки дом

261100026с. Бялградец

с. Бялградец, ул. „Първа”№6

Препис от настоящата заповед да изпрати на ТЗ „ГРАО”, Областния Управител на област Хасково и на ОИК Ивайловград.

Заповедта да се обяви на сайта на Община Ивайловград и на Информационното табло. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Николай Панайотов – Секретар на община Ивайловград.