Заповед №316/02.07.2021 г. относно създаване на транспортна организация за произвеждане на Парламентарни избори 2021 година.

Списък на автомобили за разнос на изборни материали в община Ивайловград на 10 юли 2021 г.

Транспортна схема за извозване членовете на СИК