ЗАПОВЕД №297 от 24.06.2021 г. на кмета на община Ивайловград, относно определяне на секция за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението