Кметът на Община Ивайловград обявява частично бедствено положение на територията на с.Ленско, с.Соколенци и с. Меден бук.

ЗАПОВЕД №281/27.06.2018 г.  – ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ – ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД