Заповед №227 / 17.05.2021 г. относно възобновяване дейността на пенсионерските клубове