Заповед №148/01.04.2019 г. относно утвърждаване на 24 избирателни секции в Община Ивайловград за провеждане на избори за членове на Европейски парламент от РБ, насрочени за 26 май 2019 г.