Заповед №146 от 01.04.2021 г. относно определяне на пожароопасен сезон в горските територии на община Ивайловград през 2021 г.