Заповед №143 / 16.03.2020 г. Утвърдени вътрешни правила за дейностите, свързани с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуери в Община Ивайловград