ЗАПОВЕД №135 ОТ 01.04.2021 Г. относно образуване и утвърждаване на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия