Заповед №121/ 19.03.2019 г. относно въведена забрана за свободната и безстопанствена паша на селскостопански животни и птици на територията на община Ивайловград.