Заповед №121 / 06.04.2022 г. относно утвърдена инструкция за сигурността и пропусквателния режим в сградата на Община Ивайловград и действия при извънредни ситуации