Заповед №119/08.03.2020 г. за Свикване на Общински кризисен щаб на Община Ивайловград за превенция на коронавируса COVID – 19