Заповед №081 от 15.02.2023 г. на кмета на община Ивайловград, относно определяне места за обявяване на избирателни списъци – Избори 02.04.2023 г.