Заповед № 032 от 23.01.2019 г. относно забраната на паша на селскостопански животни през 2019 година в отделите и подотделите, съгласно приложените списъци в заповедта.