Заповед №012 / 08.01.2019 г. отнасяща се до ползвателите на полски пътища – публична общинска собственост, съгласно Решение №161 / 19.12.2018 г. на Общински съвет – Ивайловград