ЗАПОВЕД № 502 от 16.11.2023 г. за преустановено функциониране на Приключенски парк ЗМ „Дупката“ в периода от 15.11.2023 г. до 30.03.2024 г.