ЗАПОВЕД № 508 от 22.11.2023 г. относно проведен публичен търг на Комисия назначена със Заповед № 505 от 20.11.2023 г. на Кмета на общ. Ивайловград