Заповед № 492/ 08.11. 2019 г. относно предприемане на превантивни мерки с цел намаляване на последствията на населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на община Ивайловград при усложенена зимна обстановка през сезон 2019 – 2020