ЗАПОВЕД № 492 / 07.11.2023 Г. – Подготовка за зимен сезон 2023 – 2024 г.