ЗАПОВЕД № 484 от 31.10.2023 г. относно определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги в съответния район по чл. 62, ал.2 от ЗМДТ + График за сметосъбиране и сметоизвозване за 2024 г.