Заповед № 148 от 02.05.2017 г. – относно прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал., т.1 от Наредбата, включена в Годишния план за ползване за 2017 г. по обекти в териториалния обхват на ОП „ОГП Ивайловград“, открита със заповед № 117 от 11.04.2017 на кмета на Община Ивайловград