Заповед № 130/10.03.2020 г. относно обявяване на открит конкурс за възлагане на изпълнение на услуга „Попълване и отглеждане на тополови култури“ за обект №2003 в района на община Ивайловград