Заповед № 040 / 04.02.2020 г. относно забрана за паша на селскостопански животни в посочените горски територии, находящи се на територията на община Ивайловград, съгласно приложения списък.