Със Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на Министерството на здравеопазването, бяха въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 19.05.2020 г. до 14.06.2020 г.
 
Към заповедта на здравния министър са приложени: