Във връзка със Заповед на Кмета № 003/03.01.2019 г., Ви информираме, че при усложнена зимна обстановка, директорите на учебни, детски заведения и домове, ръководителите на учреждения, търговски дружества, общински фирми, ползватели и наематели на сгради държавна и общинска собственост, собственици на частни имоти трябва да извършат цялостен оглед на обитаваните от тях сгради и при констатиране на падащи ледени блокове и висулки да предприемат необходимите мерки за отстраняването им.

При невъзможност за отстраняването им да се предприемат действия за обозначаване и обезопасяване на местата с цел недопускане на инциденти.